woensdag 7 december 2011

Tate Galleries: nieuwe benadering klimaatnormen

Sir Nicholas Serota, algemeen directeur van de Tate Galleries, pleit in de krant The Observer van 13 november 2011 voor een nieuwe benadering van de klimaatnormen in musea die in de toekomst ook van invloed zou kunnen zijn op het bruileenverkeer van kunstwerken.

Lees meer op: Faronet

woensdag 19 oktober 2011

Risicoanalyse: een integrale aanpak

Voor het maken van beleid op veiligheidszorg is het uitvoeren van een integrale risico-identificatie en -analyse (kortweg risicoanalyse) belangrijk en noodzakelijk. Bij een integrale risicoanalyse brengt u potentiële gevaren voor mens, gebouw, datasystemen én het erfgoed dat u beheert in kaart. De risicoanalyse vormt, naast de in wet- en regelgeving vastgelegde eisen, een basis voor uw bedrijfsnoodplan.

Lees meer op collectiewijzer.

Klimaatnetwerk Weblog

Vanaf vandaag zijn de activiteiten van het Klimaatnetwerk te volgen via een nieuw weblog. Voorlopig zal dit de ouwe website vervangen. Wellicht dat we in de toekomst de functionaliteit van de website uitbreiden. Dit zullen we dan tijdig berichten.