Doelstelling

Het doel van het klimaatnetwerk is in gezamenlijkheid een strategie ontwikkelen en implementeren voor de bepaling van een verantwoord museaal binnenklimaat. Daarbij staat zowel de waardestelling van zowel de roerende collecties (voorwerpen van kunst) als de onroerende collectie (monumentale gebouwen) centraal.